Yo-Zuri Tobimaru F4 105mm Floating Lure

Yo-Zuri Tobimaru F4 105mm Floating Lure